Go to content Go to navigation Go to search

Bóg jest dobry!

September 26th, 2011 by xAndrzej

Zapowiada nam się anielski tydzień! Już za kilka dni będziemy wspominać archaniołów, a po nich naszych wiernych i dyskretnych aniołów stróżów. Słusznie cały ten anielski świat kojarzy nam się z dobrem i miłością. Aniołowie odbijają światło Boga, Jego dobroć i miłość. Bóg jest dobry! Bóg przecież nie powołał do istnienia nikogo złego. Bóg nie stworzył diabła! Z obfitości swojego serca powołał do istnienia anioły, jako byty dobre i niosące pokój. Stwarzając je jednak z miłości obdarował je wolną wolą - bo nie można nikogo zmusić do miłości. Są ludzie, którzy całe lata czekają na miłość i wiedzą doskonale, że nikogo nie można zmusić do kochania. Bóg stworzył anioły z miłości i konsekwentnie więc obdarzył je wolną wolą. I to ona właśnie sprawiła, że dobry anioł odwrócił się od Pana i stał się szatanem. Ale Bóg nie stworzył diabła, bo on jest po prostu zbuntowanym aniołem.
Bóg też nie stworzył złego człowieka. Od samego początku istnienia każdego z nas Bóg powołał nas do dobra i miłości, ale podobnie jak u aniołów, miłość kazała Mu obdarzyć nas wolną wolą. I od tej chwili ludzie stworzeni do dobra, odwrócili się od Boga i często stają się źli. Ale Bóg nie stworzył złych ludzi!
Zachwyca mnie ta myśl o dobroci Boga. Ona jest źródłem mojej wiary w każdego człowieka i motywacją do pełnienia woli Bożej. Bóg nie chce zła i każdy, kto pełni Jego wolę wybiera dobro.
Bóg jest dobry! I po tym poznajemy Jego prawdziwą obecność w nas. Tam gdzie jest niepokój, kłamstwo, nienawiść, zemsta i zazdrość tam nie ma Boga, choćby ludzie nie wiem co robili w imię Boże! Bóg jest tam, gdzie jest dobro!