Go to content Go to navigation Go to search

Byście szli i owoc przynosili

April 18th, 2015 by xAndrzej

Trzeba pójść. Jak Abraham – uwierzyć i wyjść w nieznane.
Jak Mojżesz – przestać pytać o zdolności i predyspozycje.
Jak Izajasz – nie zwalać powołania na innych.
I jak Jonasz – nie uciekać od swojej Niniwy.
Po prostu pójść w nieznane. Nasza droga jest zawsze drogą ku Tajemnicy.
Bóg wyprowadza i zapewnia Ziemię Obiecaną. Reszta jest zaufaniem.
To dziwne, że Bóg powołuje, a nie pokazuje konkretów,
Że daje kierunek i nie usuwa przeszkód i mgławic.
Każe iść i jakby za mało wyjaśnia: dokąd.
„Chodźcie, a zobaczycie ! ” – i to wszystko.
Złapać Boga za rękę i więcej nie stawiać pytań.
Oto wielka tajemnica naszej wiary.