Go to content Go to navigation Go to search

Chrystus zmartwychwstał i wszystko jasne

May 3rd, 2011 by xAndrzej

Zawsze na Å›wiÄ™ta komórka daje mi ciÄ…gle sygnaÅ‚ o nowym SMS-ie. Tak byÅ‚o i przy okazji Wielkanocy. SpoÅ›ród wielu sms-owych życzeÅ„ zapamiÄ™taÅ‚em jedno: “Chrystus zmartwychwstaÅ‚ i wszystko jasne!” RzeczywiÅ›cie, na krzyżu rozdarÅ‚a siÄ™ zasÅ‚ona i wszystko zostaÅ‚o odsÅ‚oniÄ™te, z ciemnego grobu wyjrzaÅ‚a pustka, a objawiajÄ…cy siÄ™ ZmartwychwstaÅ‚y Jezus speÅ‚niÅ‚ swojÄ… autoprezentacjÄ™, w której zapowiadaÅ‚, że jest “Å›wiatÅ‚oÅ›ciÄ… Å›wiata”. Jezus nic już nie ma do ukrycia. Nawet Jego rany sÄ… do dotkniÄ™cia i zobaczenia. Być czÅ‚owiekiem zmartwychwstania to tak żyć, żeby wszystko byÅ‚o jasne, żeby nic nie trzeba byÅ‚o ukrywać, żeby nie trzeba byÅ‚o udawać, czy zamiatać pod dywan.
Nasza relacja do jasności jest ważnym elementem rozeznawania duchowego. Jeśli boję się o czymś pisać czy mówić, jeśli boję się coś otwarcie przedstawić to muszę mocno się zastanowić, czy nie jest to sprawa księcia ciemności.
Ludzie lubiÄ… ciemnoÅ›ci, bo w nich nie widać brudu. Tomasz Merton dÅ‚ugie lata pisaÅ‚ dzienniki. NotowaÅ‚ w nich swoje mistyczne refleksje i zwyczajne, prozaiczne spostrzeżenia czy wydarzenia. WspominaÅ‚ przy tej okazji, że dziennik jest dla niego rachunkiem sumienia. PiszÄ…c o czymÅ› zastanawia siÄ™, czy czasem czegoÅ› nie ukrywa nawet przed samym sobÄ…, czy na pewno o wszystkim gotów jest napisać. W moim pisaniu tego blogu mam podobne doÅ›wiadczenia. Kiedy siadam przed komputerem, wiem, że nie o wszystkim mogÄ™ i powinienem pisać, ale zawsze zadajÄ™ sobie wtedy pytanie: dlaczego? dlaczego nie chcesz siÄ™ tym podzielić, o tym opowiedzieć?”
“Każdy kto dopuszcza siÄ™ nieprawoÅ›ci, grzechu, jakiejÅ› nieczystoÅ›ci niemal podÅ›wiadomie, jak za sprawÄ… jakiÅ› mechanizmów obronnych, nie zbliża siÄ™ do Å›wiatÅ‚a. Ten lÄ™k przed Å›wiatÅ‚em jest lÄ™kiem przed potÄ™pieniem. Dlatego Jezus zmartwychwstaÅ‚y zapewnia nas wszystkich: Ja nie chcÄ™ was potÄ™piać, jak chcÄ™ wam pomóc oczyÅ›cić siÄ™ i uzdrowić.
Być czÅ‚owiekiem jasnoÅ›ci to być czÅ‚owiekiem stajÄ…cym w prawdzie. “Kto speÅ‚nia wymagania prawdy zbliża siÄ™ do Å›wiatÅ‚a”

Migawki z życia
Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dwa razy byliśmy na Jasnej Górze. Okrutnie zmarzłem. Na przedpołudniowej Mszy świętej czułem się jak na lodowcu. Zima przyszła znów w maju. Pozostaje mi moje zziębnięcie dołączyć do ofiary Jezusa i mocno wierzę, że bez nawet tego fizycznego ciepełka, Msza święta jest przeogromnym źródłem łask.
ZaczÄ…Å‚ siÄ™ też festiwal “Gaude Mater”. ByÅ‚em już na dwóch koncertach. Choć nie umiem precyzyjnie rozpoznawać czystoÅ›ci brzemienia muzyki to jednak gdzieÅ› w Å›rodku jest we mnie jakieÅ› wielkie poczucie harmonii i piÄ™kna. Mamy wiÄ™c znowu w CzÄ™stochowie kawaÅ‚ek dobrej kultury i muzyki sakralnej.

Intencje modlitewne:
Zacząłem już bardzo intensywnie modlić się o nowe powołania (proszę Was o pomoc w tej modlitwie), modlę się też każdego dnia za naszych alumnów - o wytrwanie, o miłość do Boga i Kościoła, o świętość i życie w prawdzie; za wszystkich kapłanów; z chorych i cierpiących - za moich rodziców, za Piotra i Józka; za nowożeńców - Basię i Pawła; Olę i Rafała; za przyjaciół z DA; za wszystkie małżeństwa, które błogosławiłem, za czytelników tego wpisu
Błogosławiony Janie Pawle II - wspieraj mnie przed Panem w tej modlitwie!