Go to content Go to navigation Go to search

Jedno Tchnienie Dwóch

May 21st, 2015 by xAndrzej

Kiedy Jezus usilnie modli się o naszą jedność wskazuje jako wzór swoją jedność z Ojcem. Ona jest niepojęcie wielka dzięki Duchowi Świętemu. Jezus prosi za nas, „abyśmy byli jedno”. W starożytnym hymnie Veni Creator śpiewamy, że Duch Święty to „jedno Tchnienie Dwóch”. Wyobrażacie sobie dwóch ludzi połączonych jednym oddechem, jednym tchnieniem? To niewyobrażalny symbol jedności wewnętrznej. Jak w reanimacji, kiedy ktoś swoim oddechem ratuje życie bliźniemu. W Trójcy Duch Święty jest sprawcą jednego tchnienia Ojca i Syna – jednego życia dwóch osób. Jeśli macie poważne kłopoty z jednością – módlcie się do Ducha Świętego! Jeśli coś się popsuło w jakiejś relacji, która jest dla Was ważna – módlcie się do Ducha Świętego! To, co czasem próbujemy sklejać całe lata i przy pomocy mnóstwa ludzkich wysiłków i środków, Duch Święty potrafi skleić w jednej chwili. Uczniowie Jezusa próbowali budować swoją jedność z Mistrzem kilka lat, a wystarczył jeden moment zstąpienia Ducha Świętego, żeby weszli w pełną komunię z Bogiem i między sobą. Nie męczcie się podziałami, kłótniami, pretensjami skoro tak blisko jest Duch Święty – „jedno Tchnienie Dwóch”.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.