Go to content Go to navigation Go to search

PalÄ…ce pytanie

May 10th, 2010 by xAndrzej

Za nami pielgrzymka kapłanów na Jasną Górę. Piękne wydarzenie Roku Kapłańskiego i wyjątkowe spotkanie pielgrzymów, którzy pod jasnogórskim szczytem razem sprawowali Najświętszą Eucharystię. Najważniejsze było to, że byliśmy razem. Kiedy jako kapłani gromadzimy się wspólnie czuję jak bardzo cieszy się serce Jezusa. Przecież Chrystus z taką dramaturgią modlił się, abyśmy byli jedno. Doskonale rozumiał, że diabeł zrobi wszystko, żeby uczniowie Jezusa utonęli we własnym indywidualizmie i egoizmie. Stąd tak ważne są te chwile, kiedy zostawiając własne sprawy i własne opinie, stajemy, żeby być razem. Święta Teresa często przypominała o tym swoim współsiostrom. Możecie mieć wspaniałe i głębokie doświadczenia duchowe, ale nawet one nie są ta miłe Bogu jak wasza wspólna modlitwa w chórze - dzieliła się swoim świętym przekonaniem Teresa z Avila.
Z pielgrzymki najbardziej przeżyłem nocne czuwanie, kiedy w grupie kilkuset księży, wpatrzeni w cudowne oblicze Jasnogórskiej Pani, przepraszaliśmy Boga za nasze kapłańskie grzechy i dziękowaliśmy za łaskę wybrania do kapłańskiej służby.
Na dÅ‚ugo też zapamiÄ™tam kazanie ksiÄ™dza biskupa Edwarda z Koszalina i Å›wiadectwo o palÄ…cym jego serce pytaniu. KiedyÅ› zadaÅ‚ mu je jakiÅ› mÅ‚ody czÅ‚owiek na Przystanku Woodstock: ” A czy ksiÄ…dz biskup daÅ‚by siÄ™ zabić dla tego swojego Chrystusa?”. KsiÄ…dz biskup odpowiedziaÅ‚ dyplomatycznie i szczerze, że nie wie, ale ma nadziejÄ™, że w jakiejÅ› wyjÄ…tkowej chwili zagrożenia Bóg daÅ‚by mu takÄ… siÅ‚Ä™ i odwagÄ™. Takie pytanie jednak pali serce każdego z nas, zwÅ‚aszcza, gdy w codziennoÅ›ci tak nam czasem trudno poderwać siÄ™ do ofiary, do caÅ‚kowitego daru z siebie dla Jezusa.
Udzielił mi się ten ogień w sercu płynący z pytania owego młodego człowieka z Przystanku Woodstock. To jest pytanie o naszą kapłańską wiarygodność. Bo jeśli dla tylu ziemskich spraw zabijamy się codziennie, a nie potrafimy tego zrobić dla Jezusa to jesteśmy niewiarygodni w swoim przepowiadaniu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.