Go to content Go to navigation Go to search

Modlitwa na Rok Kapłański

June 28th, 2009 by xAndrzej

Diakon AdaÅ› przyniósÅ‚ mi przepiÄ™knÄ… modlitwÄ™ na Rok KapÅ‚aÅ„ski, uÅ‚ożonÄ… przez Å›w. Jana MariÄ™ Vianney’a, a przytoczonÄ… ostatnio przez Ojca ÅšwiÄ™tego Benedykta XVI. Zapraszam Was do wspólnego jej odmawiania:

Kocham Cię, o mój Boże, i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry, i wolę umrzeć, kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie. Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, gdyż zostałeś ukrzyżowany za mnie i podtrzymujesz mnie ukrzyżowanego z Tobą. Mój Boże, spraw, bym oddał ducha kochając Cię i czując, że Cię kocham. Amen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.